Gudstjenesteforordningen er bestemmelser om hvilke gudstjenester som skal feires i menigheten.

Alle som hører til soknet og kjenner tilhørighet til domkirkens gudstjenesteliv inviteres til fellesmøte (menighetsmøte) søndag 14.3. etter høymessen.

Temaet er hvordan gudstjenesterytmen i Domkirka og Vår Frue bør være i årene som kommer.

Biskopene i Den norske kirke «forordner» gudstjenester til alle menighetene, og nå har biskop Olav bedt oss om å gi forslag til en ny «forordning». Det vil si en ny plan for rytmen i gudstjenestelivet – hvilke gudstjenester vi skal holde på søndager, hverdager, til høytider og gjennom årstidene.

Sokneprest Andreas Grandy-Teig har på oppdrag fra biskopen laget et forslag, som biskopen ber menighetsrådet og menighetsmøtet om å uttale seg om før biskopen gjør sitt vedtak.

Soknepresten og menighetsrådet håper på en god samtale med alle som er glade i/brenner for gudstjenestelivet i kirkene i vårt sokn.


Forslag til forordning

For Nidaros domkirke og Vår Frue sokn forordnes et totalt antall av 1095 gudstjenester per år. Av disse avholdes 163søn- og helligdager, ikke inkludert olsok.

Som utfyllende bestemmelser foreslås:

Av soknets gudstjenester holdes 689 i Nidaros domkirke, 344 i Vår Frue kirke, 11 i Hospitalskirken og 6 på aldersboliger o.l.

I domkirken holdes høymesse hver søndag kl. 11.00 og kveldsgudstjeneste hver søndag kl. 18.00 (unntatt høytidsdagene). Det feires gudstjeneste alle helligdager. Orgelmeditasjon holdes hver lørdag kl. 13.30. Olsok feires det Olavsvake, høytidsmesse, tidebønner og pilegrimsgudstjenester og familiemesser gjennom uken.

Det holdesmiddagsbønn/middagsmesse alle hverdager gjennom året, vesper hver fredag og pilegrimsgudstjenestedaglig i pilegrimssesongen. Det feires også et antallgudstjenester i forbindelse med dåp, konfirmasjon, gudstjenester for menigheten, biskopen, kirken nasjonalt og som pilegrimskatedral.

I Vår Frue kirke holdes det ukentlig kveldsmesse en hverdag gjennom hele året, hverdagsgudstjenester hver formiddag, samt et antall gudstjenester for menigheten, eller ut i fra kirkens rolle i samarbeidet med Kirkens bymisjon.