Messe for verdighet

NidarosdomenMandag 03.0819:00 - 20:30

Messe for verdighet er en del av kirkens program under Olavsfest. Årets tema er ÆRE og overskriften over dagen den 3. august er «vårt behov for verdighet».

Alle mennesker har en iboende verdighet som kan bli truet av stigmatisering, utenforskap, vold og andre erfaringer som fratar subjektet kontakt med sin iboende verdighet. I samarbeid med Kirkelig Ressurssenter har vi i år laget en messe for verdighet med utvidet perspektiv – verdighet for alle mennesker.

Les mer om Messe for verdighet: – Alle er vi både sterke og svake

Under hele Olavsfest vil det i år bygges en varde med medbrakte steiner. Steiner det er malt eller skrevet på knyttet til tema ære eller verdighet, eller en stein som bærer din hemmelighet. Ta gjerne med en stein til kirka, og når gudstjenesten er over, går hele prosesjonen til varden og den som har en stein får legge den på varden.

Grunnet smittevernhensyn vil vi oppfordre deg til å ta med en ferdigskrevet bønnelapp som du kan legge i en skål under bønnevandringen.


Medvirkende:

 • Biskop Olav Fykse Tveit, preses for Bispemøtet
 • Anita Skorgan, artist
 • Aina Brønstad
 • Sokneprest Skule Bjørnstad
 • Leder ved Kirkelig ressurssenter, Anne Louise Skoland
 • Vikarierende kapellan Marie Farstad
 • Avdelingsleder Inger Helen Nygaard
 • Domkantor Magne H. Draagen, orgel


Smittevern

Antallet deltakere er pr dags dato begrenset til 200 personer.Det er ikke forhåndspåmelding, så her gjelder "først til mølla".

Av hensyn til smittevern vil vi på forhånd informere om:

 • Personer som har symptomer på sykdom, eller oppfatter seg som å tilhøre risikoutsatte grupper, bes om å unngå offentlige arrangement.
 • Alle deltakere må registreres med navn og telefonnummer.. Dette for at vi skal kunne bidra til smittesporing ved behov. Listene slettes etter 10 dager.
 • Alle besøkende oppfordres til å benytte gode rutiner for hygiene og unngå å sitte tett på personer man ikke deler hushold med. Mellom familiegrupper skal det være 2 tomme seter i stolradene.

Velkommen til fellesskap i Nidarosdomen under Olavsfest!