Middagsbønn - Åpenbaringstiden

Nidarosdomenmandag 18.0112:05 - 12:15

Middagsbønnen består av enkel liturgi med bl.a. veksellesning av bibelsk salme, dagens bibeltekst og bønner. Tekstutvalget følger kirkeårstidene. Liturgien er på norsk, men vi kan legge til rette for lesning av dagens bibeltekst på andre språk dersom det er deltakere som ønsker dette.

Normalt holdes Middagsbønnen i Kvinnenes minnekapell. Kapellet ligger i Nordre tverrskip (like under Barokkorgelet).

Middagsbønnen kan utgå eller bli flyttet på dager med andre arrangementer i kirken (se programoversikt ved inngangen). Middagsbønnen i Nidaros domkirke ledes av frivillige tidebønnledere.Varighet 10-15 minutter.

Dersom ingen har møtt ved middagsbønnens start, leser leder en kort, stille bønn alene.

Agender (Allmenn tid):

Velkommen!