Hver fredag har middagsbønnen i Nidarosdomen særskilt fokus på verdens klimautfordringer.

Påmelding

Vi tilbyr ikke forhåndsreservasjon for denne gudstjenesten. Her gjelder "først til mølla". (Det er normalt plass til alle)

Gudstjenesten

[English text below]

Middagsbønnen er en kort gudstjeneste på ca 15 min. Vi følger den gamle tidebønnordningen hvor liturgien i stor grad består av veksellesinger hvor tema følger kirkeårstiden. Dagens bibeltekst er oftest hentet fra Bibelleseplanen.

  • Fredager er det en verdens klimautfordringer fokus i middagsbønnen.
  • På fredager synges også Vesper - Aftensang - kl 18. Dette er en tidebønn i gregoriansk form.
  • Lørdager henviser vi normalt til orgelmeditasjonen kl 13:30.
  • Søndager er det høymesse kl 11 og kveldsmesse kl 18.


Kvinnenes minnekapell

Dette kapellet ligger i Nordre tverrskip. Fra inngangen på Vestfronten går man frem til midt i kirken og deretter til venstre (Like under Barokkorgelet).


For dem som oppsøker kirken for bønn eller gudstjenestedeltakelse er det fri inngang.

Velkommen til gudstjeneste!


[ENGLISH:]

The Midday Prayer takes place weekdays (Mon-Fri) at 12:05. This is a short service (ca. 15 min.) that mainly consists of exchange readings. Usually the prayers are read in Norwegian only, but dependent on who is the leader, and the attendants, parts may be read in English or German. The reading from the Holy Bible may be read in several languages (Please take part!)

The liturgy is found in Norwegian, English and German. (See below)

The Midday Prayer is led by lay voluntaries.

  • Wednesday we celebrate Eucharist in St John's Chapel (Southern Transept)

The Women's Memorial Chapel is situated in The Northern Transept. From the entrance at The West Front walk towards the middle of the cathedral, then turn left to find the chapel (Just underneath The Baroque Organ).

Welcome!

Liturgi for middagbønnen

Fredag - klima

Friday - Climate focus

Freitag (für die Klimate)

Smittevern

Av hensyn til smittevern vil vi på forhånd informere om:

  • Personer som har symptomer på sykdom, eller oppfatter seg som å tilhøre risikoutsatte grupper, bes om å unngå offentlige arrangement.
  • Alle besøkende oppfordres til å benytte gode rutiner for hygiene og unngå å sitte tett på personer man ikke deler hushold med.
  • Hold avstand! Mellom deltakere fra ulike husholdninger skal det være 2 meters avstand.
  • Alle i menigheten skal benytte munnbind mens de beveger seg i kirken. Når man har funnet plass, kan munnbindet tas av. Det forutsettes at man har et nytt/rent munnbind å ta på før man reiser seg opp for å forlate kirken.