Middagsbønn i Kapittelhuset (Midday Prayer) - Treenighetstiden

Nidarosdomenmandag 03.0812:05 - 12:20

Middagsbønnen består av enkel liturgi med bl.a. veksellesning av bibelsk salme, dagens bibeltekst og bønner.

[English text below]

Middagsbønnen er en kort liturgi, basert på gammel tidbønntradisjon, med veskellesing fra Salmenes bok, bibellesing og bønner. Liturgien finnes på flere språk og vi kan variere hvilke(t) språk som benyttes avhengig av hvem som møter.

Middagsbønnen i Nidaros domkirke ledes av frivillige tidebønnledere.

Kapittelhuset er et kapell som liger i nordøstre ende av katedralen. Det er egen inngang fra utsiden.

Varighet 10-15 minutter.

Ut gjennom dagen holdes Kapittelhuset åpent for dem som ønsker stillhet, rom for bønn og lystenning

* * *

[English:]

The Midday Prayer is a short liturgy, based on the traditional dayly officce, containing reading from The Bible and prayers.

This service takes place in The Chapter House. This chapel is situated in the north-eastern end of the main cathedral, with a separate entrance.

Duration ca. 10-15 min.

The Chapter House will remain open throghout the day, as a Silent room, a place to relax, meditade, pray and ligt candels.Tekstutvalget følger kirkeårstidene. Liturgien er på norsk, men vi kan legge til rette for lesning av dagens bibeltekst på andre språk dersom det er deltakere som ønsker dette.


Agender (Ordinær tid):

Det benyttes andre agender i advent, jul, faste- og påsketid.

Temabønner:


Velkommen!