Middagsbønn (Midday Prayer) - Treenighetstiden

Nidarosdomentirsdag 20.1012:05 - 12:20

Middagsbønnen består av enkel liturgi med bl.a. veksellesning av bibelsk salme, dagens bibeltekst og bønner.

Tekstutvalget følger kirkeårstidene. Liturgien er på norsk, men vi kan legge til rette for lesning av dagens bibeltekst på andre språk dersom det er deltakere som ønsker dette.

Normalt holdes Middagsbønnen i Kvinnenes minnekapell. Kapellet ligger i Nordre tverrskip (like under Barokkorgelet).

Middagsbønnen kan bli flyttet på dager med andre arrangementer i kirken (se programoversikt ved inngangen).

Middagsbønnen i Nidaros domkirke ledes av frivillige tidebønnledere.

Varighet 10-15 minutter. Dersom ingen har møtt ved middagsbønnens start, leser leder en kort, stille bønn alene.

Det er alltid fri inngang til kirken for deltakere på gudstjenester og tidebønner.


Agender (Ordinær tid):

Det benyttes andre agender i advent, jul, faste- og påsketid.

Temabønner:


Velkommen!