Avlyst! Middagsmesse (Holy Communion)

Nidarosdomenonsdag 02.1212:05 - 12:25

Vi feirer korte nattverdgudstjenester i åpningstiden

Messen er et tilbud til alle som ønsker et møte med Gud og del i Jesu nåde.


 • Smittevern:
  • Antall besøkende er begrenset til 50 persioner ad gangen
  • Personer med feber eller andre sykdomskjennetegn anmodes om å holde seg hjemme
  • Ved inngangen finnes antibac for desinfikasjon av hender
  • Vi ber alle som besøker kirken om å registere navn og telefonnummer slik at vi kan bidra til evt smittesporing
   • Listen destrueres etter 10 dager
  • Les mer i kirkens smittevernveileder

  * * *

  [English:]

  Here you may:

  • Prayer & meditation
  • Light candels
  • Share thoughts with a minister
  • Read from the Bible
 • Smittevern:
  • The number of visitors is limited to 50 persons at a time
  • People with fever or other signs of illness are requested to stay home
  • At the entrance we provide antibac for disinfecting hands
  • We kindly ask everyone who visits the church to register so that we can contribute to any infection detection.
   • This lists will be destroyed after 10 days