Middagsmesse (Holy Communion)

Nidarosdomenonsdag 20.0112:05 - 12:25

Messen er et tilbud til alle som ønsker et møte med Gud og del i Jesu nåde.

Middagsmessen er en kort gudstjeneste (15-20) med nattverd.

Det er gratis inngang for dem som utelukkende besøker kirken for å delta i gudstjeneste og bønn.


Smittevern:

 • Antall besøkende er begrenset til 50 persioner ad gangen
 • Personer med feber eller andre sykdomskjennetegn anmodes om å holde seg hjemme
 • Ved inngangen finnes antibac for desinfikasjon av hender
 • Vi ber alle som deltar må registere navn og telefonnummer slik at vi kan bidra til evt smittesporing
  • Listen destrueres etter 10 dager
 • Les mer i kirkens smittevernveileder


[English:]

This Holy communion is a short service including Euhchrist.

People visiting the cathedral in the purpose of participating in services or prayer should pay no entrance fee.

  • The number of participants is limited to 50 persons due to the Corona pandemic
  • People with fever or other signs of illness are requested to stay home
  • At the entrance we provide antibac for disinfecting hands
  • We kindly ask everyone who visits the church to register so that we can contribute to any infection detection.
   • This lists will be destroyed after 10 day