Hver onsdag inviterer vi til en kort messe i Johanneskapellet

Gudstjeneste i koronastengt by

Til tross for at mye av aktiviteten i land og by nå er avlyst, opprettholder vi et enkelt gudstjenesteliv. Alle hverdager gjennomfører vi derfor en enkel middagmesse kl 12:05.

Nordinngangen (mot Torget) åpner kl 11:45.

Maksimalt deltakertall er 20 personer. Vi tilbyr ikke reservasjon av plasser for disse gudstjenestene.

Gudstjenesten

Middagsmessen er en kort gudstjeneste på ca 20 min.


Nattverd

Nattverdbordet er åpent for alle som søker Guds frelse.

For å begrense smitterisikoen deles det for tiden kun ut brød til deltakerne.

Velkommen til gudstjeneste!


Smittevern

Av hensyn til smittevern vil vi på forhånd informere om:

  • Personer som har symptomer på sykdom, eller oppfatter seg som å tilhøre risikoutsatte grupper, bes om å unngå offentlige arrangement.
  • Alle deltakere må registreres med navn og telefonnummer. Dette for at vi skal kunne bidra til smittesporing ved behov. Listene slettes etter 10 dager.
  • Alle besøkende oppfordres til å benytte gode rutiner for hygiene og unngå å sitte tett på personer man ikke deler hushold med.
  • Alle i menigheten skal benytte munnbind mens de beveger seg i kirken. Når man har funnet plass, kan munnbindet tas av. Det forutsettes at man har et nytt/rent munnbind å ta på før man reiser seg opp for å forlate kirken.