Hver onsdag inviterer vi til en kort messe i Johanneskapellet.

Gudstjenesten

Middagsmessen er en kort gudstjeneste på ca 20 min.

Nattverd

Nattverdbordet er åpent for alle som søker Guds frelse.

For å begrense smitterisikoen deles det for tiden kun ut brød til deltakerne.

Johanneskapellet

Dette kapellet ligger i Søndre tverrskip. Fra inngangen på Vestfronten går man frem til midt i kirken og deretter til høyre.

For dem som oppsøker kirken for bønn eller gudstjenestedeltakelse er det fri inngang.

Velkommen til gudstjeneste!

Hele påska i Nidarosdomen og Vår Frue kirke

Musikk, ord, påskefortellingen, pusterom. Velkommen til oss i påsken

Lytte til musikken, pusterom i hverdagen, tenne et lys, høre påskefortellingen. I Nidarosdomen og i Vår Frue kirke er det rom for alle. I påsken, som i alle andre dager.

Les mer