Pga. gravferd i dag, er middagsmessen flyttet til Kapittelhuset.

Gudstjenesten

[English text below]

Middagsmessen er en kort gudstjeneste på ca 20 min.

Nattverd

Nattverdbordet er åpent for alle som søker Guds frelse.

For å begrense smitterisikoen deles det for tiden kun ut brød til deltakerne.

Kapittelhuset

Dette kapellet ligger i nordøstre ende av katedralen. Det er separat inngang fra utsiden.Velkommen til gudstjeneste!


[ENGLISH:]

The Midday Eucharist takes place every Wednesday at 12:05. This is a short service (ca. 20-25 min.) including Holy Communion. Usually the prayers are read in Norwegian only, but dependent on who attends, parts may be read in English or German. The reading from the Holy Bible may be read in several languages (Please take part!)

The liturgy is found in Norwegian & English.

The Chapter House is situated in The Northeastern end of the cathedral, with a separate entrance from outside,

Welcome!

Smittevern

Av hensyn til smittevern vil vi på forhånd informere om:

  • Personer som har symptomer på sykdom, eller oppfatter seg som å tilhøre risikoutsatte grupper, bes om å unngå offentlige arrangement.
  • Alle besøkende oppfordres til å benytte gode rutiner for hygiene og unngå å sitte tett på personer man ikke deler hushold med.
  • Hold avstand! Mellom deltakere fra ulike husholdninger skal det være en meters avstand.
  • Alle i menigheten skal benytte munnbind mens de beveger seg i kirken. Når man har funnet plass, kan munnbindet tas av. Det forutsettes at man har et nytt/rent munnbind å ta på før man reiser seg opp for å forlate kirken.