22. juli 2011 rammet terroren Norge. Rundt om i landet vil det arrangeres minnemarkeringer på denne dagen. I Nidarosdomen holder vi kirken åpen for dem som ønsker rom for stillhet, meditasjon, bønn og lystenning.

Det er gratis inngang i kirken hele dagen (9:00 - 13:30 / 15:30 - 17:30)

  • Kl 11:00 vil det være en markering ute på Vestfrontplassen i regi av Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn i Trondheim *
  • Kl 12:05 gjennomføres middagsbønn
  • Kl 14:15 holdes minnegudstjeneste *
  • Kl 18:00 inviterer vi til Pilegrimsgudstjeneste med orgelmeditasjon *
  • Det er ikke omvisninger eller andre aktivitetstilbud i kirken denne dagen

*) For disse arrangementene anmoder vi om at deltakere reserverer plass på forhånd.