Morgensang i Kapittelhuset

Nidarosdomentirsdag 26.0108:30 - 09:00

Hver tirsdag samles mange av byens prester for å innlede sin arbeidsuke med en liten morgengudstjeneste. Gudstjenesten er åpen for alle. Velkommen!

Dørene åpnerCa 8:15
VarighetCa 15-20 min
Påmelding?Deltakerantallet er normalt 10-20 personer. Vi praktiserer derfor ikke påmelding.
Større grupper bør dog melde sin deltakelse på forhånd. Kontakt klokker Solveig Birkeland, tlf 915 24 462 / sb564@kirken.no

Morgensangen

Morgensangen er en kort liturgi med bønn, bibellesing og velsignelse


Kapittelhuset

Kapittelhuset er et sidekapell på nordøstsiden av katedralen. Det er egen inngang.

Det er ikke tilgang til hovedkirken i forbindelse med morgensangen.


Smittevern

Av hensyn til smittevern vil vi på forhånd informere om:

  • Personer som har symptomer på sykdom, eller oppfatter seg som å tilhøre risikoutsatte grupper, bes om å unngå offentlige arrangement.
  • Alle deltakere må registreres med navn og telefonnummer. Dette for at vi skal kunne bidra til smittesporing ved behov. Listene slettes etter 10 dager.
  • Alle besøkende oppfordres til å benytte gode rutiner for hygiene og unngå å sitte tett på personer man ikke deler hushold med.
  • Mellom husstandsgrupper skal det være 3 tomme seter i stolradene.
  • Alle i menigheten skal benytte munnbind mens de beveger seg i kirken. Når man har funnet plass, kan munnbindet tas av. Det forutsettes at man har et nytt/rent munnbind å ta på før man reiser seg opp for å forlate kirken.

Velkommen!