Morgensang i Kapittelhuset

NidarosdomenSøndag 24.0110:00 - 10:30Kjøp billett

Velkommen til en kort morgengudstjeneste!

Reserver plassKlikk "Kjøp billett"
- Gratis!
- Tilgjengelig fra tidsdag kl 07:00
Dørene åpnerCa 9:45
VarighetCa 30 min

Påmelding

Antallet deltakere er pr. dags dato begrenset til 30 personer. 20 av disse plassene er tilgjengelig for reservasjon her.

Reservasjonsmuligheten er åpen fra tirsdag - så fremt det er tilgjengelige plasser.

Resterende plasser er tilgjengelig ved inngangen søndag morgen fra kl 9:30.

Det er en antallsbegrensning på 3 personer pr. reservasjon.

Større grupper må søke om å få reservere plass. Kontakt: klokker Solveig Birkeland, tlf 915 24 462 / sb564@kirken.no.

De som vil benytte reservert plass må møte senest kl. 10:50.


Morgensangen:

Som alle andre kirker, har også Nidarosdomen en grense på maks 50 personer i denne tiden.

Har du ikke fått plass på høymessen kl. 11 eller kveldsmessen kl. 18., åpner vi for en ekstra mulighet til å komme på gudstjeneste, høre evangeliet, og be for verden.

Vi inviterer vi til en gudstjenesteopplevelse kl. 10. i Kapittelhuset. Kanskje en god sjanse til å begynne dagen med bønn og sang, før søndagsturen?

Det vil være en morgensang etter kirkens gamle tradisjon, med preken over dagens tekster.

I denne tiden kan vi ikke feire nattverd og er bedt om å unngå å samles mange samtidig. Vi ønsker likevel at Nidarosdomen skal være tilgjengelig og gi et bidrag til at færre skal være nødt til å sitte alene, men at vi kan søke sammen til håp og nytt mot i denne mørke tiden.»Medvirkende:

  • Domprost Ragnhild Jepsen


Velkommen til gudstjeneste!


Smittevern

Av hensyn til smittevern vil vi på forhånd informere om:

  • Personer som har symptomer på sykdom, eller oppfatter seg som å tilhøre risikoutsatte grupper, bes om å unngå offentlige arrangement.
  • Alle deltakere må registreres med navn og telefonnummer.. Dette for at vi skal kunne bidra til smittesporing ved behov. Listene slettes etter 10 dager.
  • Alle besøkende oppfordres til å benytte gode rutiner for hygiene og unngå å sitte tett på personer man ikke deler hushold med. Mellom familiegrupper skal det være 3 tomme seter i stolradene.
  • Alle i menigheten skal benytte munnbind mens de beveger seg i kirken. Når man har funnet plass, kan munnbindet tas av. Det forutsettes at man har et nytt/rent munnbind å ta på før man reiser seg opp for å forlate kirken.