Olavsvaka - Gudstjeneste

NidarosdomenLørdag 28.0723:00 - 23:59

Kvelden før 29. juli feires Olavsvaka - fra gammelt av våkegudstjenesten der en våket gjennom natten før den dagen kong Olav møter sin skjebne på Stiklestad.

Et høydepunkt for mange er vandregudstjenesten til Olavsvaka om kvelden 28.juli.

Pilegrimene vandrende fra ulike himmelretninger fyller kirken.

Nærmere informasjon om innhold og medvirkende kommer,

Vi sendes ut i stillhet, men innbys også til å tilbringe starten av natten i katedralen. Gjennom våkenatten

vil det være rom for meditasjon og undring, bibelfortelling, kor- og

instrumentalmusikk.