Olavsvaka - Gudstjeneste

NidarosdomenTirsdag 28.0723:00 - 23:59

Kvelden før 29. juli feires Olavsvaka - fra gammelt av våkegudstjenesten der en våket gjennom natten før den dagen kong Olav møter sin skjebne på Stiklestad.

Et høydepunkt for mange er vandregudstjenesten til Olavsvaka om kvelden 28.juli.

Pilegrimene vandrende fra ulike himmelretninger fyller kirken. Deltakere i Vandregudstjenesten vil bli prioritert for plass i kirken

Medvirkende:

 • Biskop Olav Fykse Tveit, preses for Bispemøtet
 • Biskop Herborg O. Finnset (Nidaros)
 • Biskop Jan Otto Myrseth (Tunsberg)
 • Generalsekretær Erhard Hermansen (Norges kristne råd)
 • Sokneprest Andreas Hilmo Grandy-Teig
 • Domkirkens prester, pilegrimsprester og tilreidende prester
 • Schola Sanctae Sunnivae
 • Dirigent Anne Kleivset
 • Domkantor Magne H. Draagen, orgel
 • Andre ansatte og frivillige

Vi sendes ut i stillhet, men innbys også til å tilbringe starten av natten i katedralen. Gjennom våkenatten vil det være rom for meditasjon og undring.


Obs!

Av smittevernhensyn er det ikke tillatt med mer enn 200 deltakere på offentlige arrangementer. I tillegg er vi forpliktet til å registrere alle deltakere for evt. å kunne bidra til smittesporing i etterkant.

 • Det vil løpende bli ført navneliste over de som slutter seg til vandregudstjenesten i forkant.
 • Samtidig deles det ut adgangstegn som gir prioritet for deltakelse inne i Vår Frue kirke og til Olavsvaka i Nidarosdomen
 • I den grad det er ledige plasser vil menighet som venter utenfor Nidarosdomen også slippe inn.
 • Vandregudstjensten og Olavsvaka (Gudstjenesten) streames på www.adressa.no/olavsfest fra 21.30.
 • Kaféen i Nidaros pilegrimsgård vil holde åpen til kl 02 for dem som ønsker en luftepause/forfriskninger.