Olsoknatta venter. I katedralen skal vi feire Olavsvake, gudstjeneste og våkenatt.

Olsoknatta venter. I katedralen skal vi feire Olavsvake, gudstjeneste og våkenatt.

I forkant av Olavsvaka er det vandregudstjenester fra Lade og Sverresborg. Gruppene møtes ved Vår Frue kirke og går videre via Klementskirken og Marinen til Nidarosdomen hvor Olavsvaka starter kl. 23.

Etter gudstjenesten er det våkenatt med tidebønner og meditasjoner. Våkenatten avsluttes med Laudes - morensang kl 07:30. (Det er selvsagt anledning til å forlate tidligere, for dem som har behov.)


Medvirkende

 • Preses Olav Fykse Tveit
 • Domprost Ragnhild Jepsen
 • Sokneprest Andreas Hilmo Grandy-Teig
 • Korgruppe fra Nidarosdomes oratoriekor
 • Domkantor Karen Haugom Olsen, dirigent
 • Domkantor Petra Bjørkhaug, orgel


Velkommen til gudstjeneste!

Påmelding

Koronaregler medfører at det vil være krav om registrering av alle deltakere. Det er også begrensning på hvor mange som kan få plass på gudstjenesten i Nidarosdomen. Deltakere på vandregudstjenesten prioriteres for plass.

Påmelding er tilgjengelig fra torsdag 22.7. kl 7.

De fleste tilgjengelige plasser er tilgjengelig for forhåndsreservasjon.

Reserverte plasser som ikke kan benyttes, kanselleres ved SMS-melding til 90930299.

Det er en begrensning på 5 personer pr. reservasjon.

De som vil benytte reservert plass må møte senest ved Vår Frue kirke kl. 21:30.

Smittevern

Av hensyn til smittevern vil vi på forhånd informere om:

 • Personer som har symptomer på sykdom, eller oppfatter seg som å tilhøre risikoutsatte grupper, bes om å unngå offentlige arrangement.
 • Alle deltakere må registreres med navn og telefonnummer. Dette for at vi skal kunne bidra til smittesporing ved behov. Listene slettes etter 14 dager.
 • Alle besøkende oppfordres til å benytte gode rutiner for hygiene og unngå å sitte tett på personer man ikke deler hushold med.
 • I stolradene bør det være to tomme stoler mellom personer som ikke bor sammen. Ingen stoler må flyttes uten tillatelse fra kirkevertene.
 • Alle i menigheten skal benytte munnbind mens de beveger seg i kirken. Når man har funnet plass, kan munnbindet tas av. Det forutsettes at man har et nytt/rent munnbind å ta på før man reiser seg opp for å forlate kirken.