Gudstjenesten

Olsok - Olavsdagen

Dagens bibeltekster finnes i oversikten her (klikk på lenken)


Offer

Dagens offer går til Menighetens pilegrimsvirksomhet

  • Det er mulig å gi gaven på Vipps konto 85 000


Nattverd

Nattverdbordet er åpent for alle som søker Guds frelse.

Pga smitttevern ber vi om at alle blir sittende på plassene sine til de får tegn fra kirkevert om å kunne gå frem.


Medvirkende:

  • Preses Olav Fykse Tveit (preken)
  • Domprost Ragnhild Jepsen
  • Biskoper, prester og lekfolk
  • Gruppe fra Nidarosdomens oratoriekor
  • Domkantor Karen Haugom Olsen, dirigent
  • Kammerkoret Kyiv
  • Domkantor Petra Bjørkhaug, orgel


Velkommen til gudstjeneste!