Olsokvesper - Tidebønn - i Kapittelhuset

NidarosdomenLørdag 28.0717:00 - 18:30

Den gamle tradisjonen med tidebønner og våkenatt under olsok har vært holdt i hevd i Nordarosdomen siden midten av 1990-tallet.

Tidebønner er korte, selvstendige gudstjenester med bibeltekster og vekselsang.

28.juli

  • 17.00: Vesper (aftenbønn) synges vanligvis ved solnedgang. Tradisjonelt var Vesper liturgisk sett starten på det vi betegner som neste dag.
  • NB! Nattens tidebønner, Matutin, og morgenbønnen Laudes synges ikke i år.

29.juli

  • 13.30: Non er den siste av de små tidebønnene. Denne bønnen bes ved den niende timen, tidspunktet da Jesus døde.
  • 17.30: Vesper (aftenbønn) synges vanligvis ved solnedgang. Tradisjonelt var Vesper liturgisk sett starten på det vi betegner som neste dag.
  • 21.00: Completorium er siste bønn før natten, og ble gjerne bedt på sengekanten når dagen var "komplett".


Medvirkende:


Velkommen!