Olsokvesper - Tidebønn i Kapittelhuset

NidarosdomenTirsdag 28.0718:00 - 18:45

Den gamle tradisjonen med tidebønner og våkenatt under olsok har vært holdt i hevd i Nordarosdomen siden midten av 1990-tallet.

Tidebønner er korte, selvstendige gudstjenester med bibeltekster og vekselsang gjennom et døgn.

28.juli

 • 18.00: Vesper (aftenbønn) synges vanligvis ved solnedgang. Tradisjonelt var Vesper liturgisk sett starten på det vi betegner som neste dag.

29.juli

 • Gjennom natten: Vigilie (våkenatt)
 • 07:30: Laudes (morgensang)
 • 13.30: Non er den siste av de små tidebønnene. Denne bønnen bes ved den niende timen, tidspunktet da Jesus døde.
 • 18.00: Vesper (aftenbønn) synges vanligvis ved solnedgang.
 • 21.00: Completorium er siste bønn før natten, og ble gjerne bedt på sengekanten når dagen var "komplett".


Medvirkende (Vesper):

Smittevern

Nå kan vi endelig åpne kirken for ordinær menighet under gudstjenester. I Kapittelhuset er det en begrensning på maksimalt 30 deltakere.

Av hensyn til smittevern vil vi på forhånd informere om:

  • Personer som har symptomer på sykdom, eller oppfatter seg som å tilhøre risikoutsatte grupper, bes om å unngå offentlige arrangement.
  • Ved inngangen vil er det registreringsskjema for alle besøkende. Dette for at vi skal kunne bidra til smittesporing ved behov. Listene slettes etter 10 dager.
  • Alle besøkende oppfordres til å benytte gode rutiner for hygiene og unngå å sitte tett på personer man ikke deler hushold med.


  Velkommen!