Omvisning i Museet Erkebispegården

Erkebispegårdensøndag 13.0112:00 - 12:45

Bli med på en historisk vandring gjennom Museet Erkebispegården. Erkebispegården har vært et maktsentrum gjennom alle tider. Her har erkebiskoper, lensherrer og det militære holdt hus.