Orgelmeditasjon / Organ meditation

NidarosdomenLørdag 12.0913:30 - 14:00Kjøp billett

Hver lørdag inviterer vi til en en liten halvtime med orgelmusikk, tekstlesing og bønn.

Programmet består av orgelmusikk, en av kommende søndags bibeltekster, bønn og velsignelse. Varighet ca 20-25 min.

Orgelmeditasjonen fremføres normalt på Steinmeyerorgelet, men innimellom benyttes Wagnerorgelet eller Kororgelet.


Medvirkende:

  • Domkantor Petra Bjørkhaug, orgel
  • Kapellan Marie Farstad


Påmelding

Antallet deltakere er pr. dags dato begrenset til 200 personer. Drøyt halvparten av disse plassene er tilgjengelig for forhåndsreservasjon her.

Reservasjonsmuligheten er åpen fra 9.9.-11.9. - så fremt det er tilgjengelige plasser.

Resterende plasser er tilgjengelig ved inngangen etter prinsippet "først i køen".

Det er en antallsbegrensning på 5 personer for forhåndsreservasjon.

Større grupper må evt. søke om å få reservere plass. Kontakt: klokker Solveig Birkeland, tlf 915 24 462 / sb564@kirken.no, senest torsdag kl. 14:00.

For dem som ikke har forhåndsreservert plass vil det være mulig å registrere seg ved inngangen fra kl. 12:45.

Inngangen til Orgelmeditasjonen åpnes kl. 13:10 for dem som ikke har kjøpt ordinær inngangsbillett for å besøke kirken som turister. De som vil benytte forhåndsreservert plass må møte senest kl. 13:20.


Smittevern

Av hensyn til smittevern vil vi på forhånd informere om:

  • Personer som har symptomer på sykdom, eller oppfatter seg som å tilhøre risikoutsatte grupper, bes om å unngå offentlige arrangement.
  • Alle deltakere må registreres med navn og telefonnummer.. Dette for at vi skal kunne bidra til smittesporing ved behov. Listene slettes etter 10 dager.
  • Alle besøkende oppfordres til å benytte gode rutiner for hygiene og unngå å sitte tett på personer man ikke deler hushold med. Mellom familiegrupper skal det være 2 tomme seter i stolradene.


Velkommen!