Orgelmeditasjon / Organ meditation

NidarosdomenLørdag 31.1013:30 - 14:00

Hver lørdag inviterer vi til en en liten halvtime med orgelmusikk, tekstlesing og bønn.

Programmet består av orgelmusikk, en av kommende søndags bibeltekster, bønn og velsignelse. Varighet ca 20-25 min.

Orgelmeditasjonen fremføres normalt på Steinmeyerorgelet, men innimellom benyttes Wagnerorgelet eller Kororgelet.


Medvirkende:

  • Kantor Øyvind Kåre Pettersen, orgel
  • Kapellan Marie Farstad


Påmelding

Antallet deltakere er pr dags dato begrenset til 200 personer.
Fra og med tirsdag 27.10.til fredag 30.10. er det mulig å forhåndsreservere plass.En del billetter holdes av for dem som møter direkte ved kirken på lørdagen. Fra kl 12:45 er det mulig å reservere plass ved inngangen i vest.Nordinngangen åpnes ca. kl 13:15 for dem som ikke har betalt ordinær inngangsbillett til kirken denne lørdagen.


Smittevern

Av hensyn til smittevern vil vi på forhånd informere om:

  • Personer som har symptomer på sykdom, eller oppfatter seg som å tilhøre risikoutsatte grupper, bes om å unngå offentlige arrangement.
  • Alle deltakere må registreres med navn og telefonnummer.. Dette for at vi skal kunne bidra til smittesporing ved behov. Listene slettes etter 10 dager.
  • Alle besøkende oppfordres til å benytte gode rutiner for hygiene og unngå å sitte tett på personer man ikke deler hushold med. Mellom familiegrupper skal det være 2 tomme seter i stolradene.


Velkommen!