Orgelmeditasjon / Organ meditation

NidarosdomenLørdag 28.1113:30 - 14:00

Hver lørdag inviterer vi til en en liten halvtime med orgelmusikk, tekstlesing og bønn.

Programmet består av orgelmusikk, en av kommende søndags bibeltekster, bønn og velsignelse. Varighet ca 20-25 min.

Orgelmeditasjonen fremføres normalt på Steinmeyerorgelet, men innimellom benyttes Wagnerorgelet eller Kororgelet.


Medvirkende:

  • Domkantor Magne H. Draagen, orgel
  • Sokneprest Andreas Hilmo Grandy-Teig


Påmelding

Antallet deltakere er pr dags dato begrenset til 200 personer.
Fra og med tirsdag 24.11. til fredag 27.11. er det mulig å reservere plass..Det er en begrensning på 5 plasser pr. reservasjon. (Missbruk kan medføre annullering.)

Større, organiserte grupper må i god tid søke om å få reservere plass. Kontakt klokker Solveig Birkeland, tlf 915 24 462 / sb564@kirken.no,

For dem som ikke har reservert plass vil det være mulig å registrere seg ved inngangen fra kl 12:45.

Inngangen til orgelmeditasjonen åpnes ca kl 13:15. Fram til kl 13:00 er det Åpen kirke hvor man må løse ordinær inngangsbillett. (Kjøpes i Besøkssenteret.)

En del billetter holdes av for dem som møter direkte ved kirken på lørdagen. Fra kl 12:45 er det mulig å reservere plass ved inngangen i vest.Nordinngangen åpnes ca. kl 13:15 for dem som ikke har betalt ordinær inngangsbillett til kirken denne lørdagen.


Smittevern

Av hensyn til smittevern vil vi på forhånd informere om:

  • Personer som har symptomer på sykdom, eller oppfatter seg som å tilhøre risikoutsatte grupper, bes om å unngå offentlige arrangement.
  • Alle deltakere må registreres med navn og telefonnummer.. Dette for at vi skal kunne bidra til smittesporing ved behov. Listene slettes etter 10 dager.
  • Alle besøkende oppfordres til å benytte gode rutiner for hygiene og unngå å sitte tett på personer man ikke deler hushold med. Mellom familiegrupper skal det være 2 tomme seter i stolradene.


Velkommen!