En kort gudstjeneste. En liten konsert. En halvtime for å gi sjelen påfyll.

Påmelding

Påmelding åpner tirsdag 14.9. kl 7.

De fleste dager vil det være plass for alle som ønsker å delta. Foruten å sikre plass, bidrar reservasjonen til å forenkle registreringen ved inngangen.

Det er en antallsbegrensning på 5 personer for forhåndsreservasjon. Større grupper bør i god tid søke særskilt om plass. Kontakt klokker Solveig Birkeland, sb564@kirken.no / tef.: 915 24 462.

Reserverte plasser som ikke kan benyttes, kanselleres ved SMS-melding til 90930299.

Nordinngangen (Mot torget) åpner ca. kl. 13:10. Da vil også resterende plasser være tilgjengelige. Oppmøte senest kl. 13:25 for de som vil benytte reservert plass.

De som også har løst ordinær inngangsbillett, kan fritt bli i kirken når den tømmes i forkant av pilegrimsgudstjenesten.

Orgelmeditasjonen

Orgelmeditasjonen er en kort gudstjeneste med lesing av en av helgens bibeltekster, bønn og velsignelse - ledsaget av orgelmusikk.

Varighet ca 25 min.


Medvirkende:

  • Informasjon kommer...


Velkommen til gudstjeneste!

Smittevern

Av hensyn til smittevern vil vi på forhånd informere om:

  • Personer som har symptomer på sykdom, eller oppfatter seg som å tilhøre risikoutsatte grupper, bes om å unngå offentlige arrangement. Det samme gjelder om man kommer fra en kommune med høy smitte.
  • Alle deltakere må registreres med navn og telefonnummer. Dette for at vi skal kunne bidra til smittesporing ved behov. Listene slettes etter 14 dager.
  • Alle besøkende oppfordres til å benytte gode rutiner for hygiene og unngå å sitte tett på personer man ikke deler hushold med.
  • Alle i menigheten oppfordres til å benytte munnbind mens de beveger seg i kirken. Når man har funnet plass, kan munnbindet tas av. Det forutsettes at man har et nytt/rent munnbind å ta på før man reiser seg opp for å forlate kirken.
  • Personer som kommer fra områder med høyt smittetrykk anmodes om ikke å delta på arrangementer i vår kommune.