Orgelmesse er en kveldsmesse hvor de fleste av salmene er erstattet med meditasjonsmusikk på orgel. Musikk har en helt spesiell rolle i vår lutherske tradisjon. Både i liturgi og gudstjenesteliv er musikkens egenverdi sentral. Med musikken kan vi skape hellige rom for alle menneskets livserfaringer.

Ved disse gudstjenestene får domkirkens barokkorgel komme til sin rett som gudstjenesteinstrument. Orgelet ble bygget av Joachim Wagner i 1741, og det framstår som et særdeles velklingende instrument som er et av få bevarte større orgler fra denne tidsperioden.

Høsten 2023 er det orgelmesse kl 18 andre søndag i måneden.