Bypåske? Vår Frue kirke holder åpent både inne og ute hver dag gjennom hele påsken.

Åpen kirkebakke

Alle dager tenner vi bålpanner ute på Kirkebakken og tilbyr sosialt fellesskap og enkel servering. Kirken er åpen for dem som ønsker rom til hvile, lystenning, e.a.

Påskedag har vi følgende program:

Kl 11:00 er det anglikansk påskegudstjeneste (på engelsk)

Fra klokken 12 tenner vi bålpannen ute på Kirkebakken og serverer kirkekaffe

Kl 14 leder gateprest Odd Halvor Moen til påskesangstund

Les mer om Vår Frue - åpen kirke

Illustrasjon: Fra utstillingen "Brosteinevangeliet av Trygve Skogrand