Pasjonsgudstjeneste - Langfredag

NidarosdomenFriday 14.0411:00 - 12:30

«Far, i dine hender overgir jeg min ånd!»

Fra kirkeklokkene kommer det sørgelyd - klemting - i stedet for ringing. Alteret i kirken er avkledt, all pynt i kirken er ryddet ort, lyset er dempet og ingen levende lys brenner. På alteret under krusifiksetligger fem roser til minne om sårmerkene på Jesu kropp.

Vi skal lese lidelseshistorien, beretningen om hvordan Jesius tas til fange, forhøres og dømmes, før han føres til Golgata, korsfestes og dør en smertefull død.


Pasjonsgudstjenesten

  • Dagens bibeltekst:
  • Offerformål:
    • Menighetens takkeoffer er til Den evangelisk lutherske kirken i Jordan og Det hellige land. De kristne i Midtøsten opplever nå ekstremt krevende dager, og flere steder står gamle kristne lokalsamfunn i fare for å forsvinne. Krig og voldelig ekstremisme driver mange på flukt. Selv der det er mer fredelig velger mange kristne å emigrere for å skaffe seg utdanning, arbeid og bedre levekår. Denne frustrerende situasjonen fratar unge livsmot og framtidshåp. Vår lutherske søsterkirke i Jordan og Det hellige land har omkring 3000 medlemmer, fordelt på seks menigheter, men den gjør en helt utrolig innsats med minimale ressurser.
    • Det er mulig å sende gaven på vipps - til konto 85000
  • Det er ikke nattverd i dag
  • Musikk i gudstjenesten:
  • Etter gudstjenesten dekkes krusifikset i domkirken med et slør. Jesus er i dødsriket.


Medvirkende:


Korsvandring:

Etter gudstjenesten inviterer Trondheim kristne råd til felleskirkelig korsvandring gjennom Trondheims gater

  • Oppmøte utenfor Vår frue kirke kl. 13.

Vi bærer med oss et stort kors og stanser ved fsentrale steder i byen vår for å be for dem med makt, og dem som lider. På denne måten bringes vår egen tid og by fram for Gud.

Vandringen avsluttes med orgelmeditasjon i domkirken (ca kl 14:30)Langfredag

Langfredag har fått sitt navn fordi det er dagen da Jesus blir pint og dør på korset. Derfor er dagen lang og sorgtung.

I evangeliene leser vi hvordan Jesus, etter å ha spist sammen med disiplene for siste gang, tar dem med til en hage litt utenfor Jerusalem som heter Getsemane. Det er der Judas peker ut Jesus for øversteprestenes styrker som arresterer Jesus. Det skjer på skjærtorsdag.

Forhør og tortur
Jesus føres deretter til forhør og tortur hos den romerske stattholder Pontius Pilatus. Etter at han
har blitt dømt, blir Jesus ført til Golgata, begravelses- og henrettelsesplassen utenfor Jerusalem. Anklagen mot ham er at han har utropt seg selv til jødenes konge, og han blir ydmyket ved at han får en tornekrone på hodet. Dødsdommen skyldes at Jesus blir oppfattet som en opprører og en mulig trussel mot romerne som hadde besatt landet. Religiøst sett anklages og dømmes Jesus fordi han gjør seg selv lik med Gud, og det kan intet menneske gjøre.

Korset
Jesus bærer selv sitt kors - i hvert fall tverrbjelken han siden skal henges opp på. På Golgata slår soldatene nagler gjennom Jesu hender og føtter slik at han festes til korset. Jesus døde på korset, men etter døden gjenoppsto han som vi hører om på påskedag. Derfor er korset kristendommens symbol, for det minner oss om at Jesus døde for menneskenes skyld, og at han ved sin oppstandelse brøt dødens makt.