Vandringen er til endes. Dagen går mot kveld. Velkommen til en kort gudstjeneste ved pilegrimsmålet.

Dette er en kort gudstjeneste på 15-20 minutter. Gudstjenesten er åpen for alle, uavhengig av hvordan dere ankom katedralen.

Liturgien fremføres på norsk, engelsk eller andre språk, avhengig av hvem som deltar.


Kapittelhuset

Dette kapellet er et vedheng til katedralen- i den nord-østre enden. Det er en separat inngang fra utsiden. (De som besøker katedralen i forkant av gudstjenesten, kan gå rett til kapellet - inngang like til venstre for høyalteret.)


Pilegrim til Nidaros

Vi oppfordrer pilegrimer til å registrere seg ved pilegrimsmottaket i Pilegrimsgården. Den som oppfyller kravene, vil der motta Olavsbrevet som dokumentasjon/minne fra vandringen.

Registrerte pilegrimer vil få gratis inngang i katedralen i ordinær åpningstid.

Alle gudstjenester er selvsagt gratis adgang.