Pilegrimsgudstjeneste (Pilgrims Prayer)

Nidarosdomenlørdag 04.0718:00 - 18:15

Kort gudstjeneste ved dagens slutt

[English text below]

Vi avrunder dagen med pilegrimsgudstjeneste

 • Dagens bibeltekst
 • Bønn
 • Velsignelse

Nordinngangen (mot Trondheim torg) åpner ca kl 17:45.

Varighet ca 15 min.


Koronainfo

Nå kan vi endelig åpne kirken for ordinær menighet under gudstjenester. Det er en begrensning på maksimalt 200 deltakere i hver gudstjeneste.

Av hensyn til smittevern vil vi på forhånd informere om:

  • Personer som har symptomer på sykdom, eller oppfatter seg som å tilhøre risikoutsatte grupper, bes om å unngå offentlige arrangement.
  • Ved inngangen vil er det registreringsskjema for alle besøkende. Dette for at vi skal kunne bidra til smittesporing ved behov. Listene slettes etter 10 dager.
  • Alle besøkende oppfordres til å benytte gode rutiner for hygiene og unngå å sitte tett på personer man ikke deler hushold med.


  * * *

  [English:]

  At the end of the day we invite for a short service in this goal for many pilgrims

  • Reading from The Bible
  • Prayer
  • Blessing

  Entrance through the northern gate. (Main entrance directing towards the marked square).

  Doors should open apx. 17:45.

  Duration ca. 15 min.


  Coronainfo

  For the time being the number of visitors for services and other events are limited.

  Due to official guidelines, we request all visitors:

   • If you ar sick, do have known symptoms of illness or belong to vulnerable groups, we kindly ask you to stay at home.
   • At the entrance all participants will be asked to register - in case we will have to participate in infection tracking. These lists will be deleted after ten days.
   • All visitors should follow to good routines for hygiene, and keep adequate distance to persons not belonging to the same household.