Pilegrimsgudstjeneste i Kapittelhuset (Pilgrims Prayer in The Chapter House)

NidarosdomenLørdag 11.0718:00 - 18:15

Kort gudstjeneste ved dagens slutt

[English text below]

Vi avrunder dagen med pilegrimsgudstjeneste

 • Dagens bibeltekst
 • Bønn
 • Velsignelse

Gudstjenesten finner sted i Kapittelhuset. Dette er et sidekapell i nordøstre ende av kirken med egen inngang.

Dørene åpner ca kl 17:45.

Varighet ca 15 min.

Smittevern

Nå kan vi endelig åpne kirken for ordinær menighet under gudstjenester. I Kapittelhuset er det en begrensning på maksimalt 30 deltakere.

Av hensyn til smittevern vil vi på forhånd informere om:

  • Personer som har symptomer på sykdom, eller oppfatter seg som å tilhøre risikoutsatte grupper, bes om å unngå offentlige arrangement.
  • Ved inngangen vil er det registreringsskjema for alle besøkende. Dette for at vi skal kunne bidra til smittesporing ved behov. Listene slettes etter 10 dager.
  • Alle besøkende oppfordres til å benytte gode rutiner for hygiene og unngå å sitte tett på personer man ikke deler hushold med.

  * * *

  [English:]

  At the end of the day we invite for a short service in this goal for many pilgrims

  • Reading from The Bible
  • Prayer
  • Blessing

  This service takes place in The Chapter House. This chapel is situated in the north-eastern end of the main cathedral, with a separate entrance.

  Doors should open apx. 17:45.

  Duration ca. 15 min.

  Coronainfo

  For the time being the number of visitors for services and other events are limited.