Pilegrimsgudstjeneste (Pilgrims Prayer) i Kapittelhuset

Nidarosdomenlørdag 24.0818:00 - 18:15

Kort gudstjeneste ved dagens slutt

Vi avrunder dagen med pilegrimsgudstjeneste

  • Dagens bibeltekst
  • Bønn
  • Velsignelse

Kapittelhuset har egen inngang på nordsiden av kirken - se skilt