Pilegrimsgudstjeneste (Pilgrims Prayer) i Kapittelhuset

Nidarosdomenmandag 03.0809:30 - 10:00

Kort gudstjeneste mens dagen tar til

[English text below]

Vi innleder dagen med en enkel pilegrimsgudstjeneste

  • Dagens bibeltekst
  • Bønn
  • Velsignelse

Gudstjenesten finner sted i Kapittelhuset. Dette er et sidekapell i nordøstre ende av kirken med egen inngang.

Dørene åpner ca kl 9:15.

Varighet ca 15 min.

Ut gjennom dagen holdes Kapittelhuset åpent for dem som ønsker stillhet, rom for bønn og lystenning

* * *

[English:]

At the start of a new day we invite for a short service for pilgrims - and others.

  • Reading from The Bible
  • Prayer
  • Blessing

This service takes place in The Chapter House. This chapel is situated in the north-eastern end of the main cathedral, with a separate entrance.

Doors should open apx. 9:15.

Duration ca. 15 min.

The Chapter House will remain open throghout the day, as a Silent room, a place to relax, meditade, pray and ligt candels.