Pilegrimsgudstjeneste med orgelmeditasjon (Pilgrims Prayer incl. organ recital)

Nidarosdomentorsdag 09.0718:00 - 18:30

Kort gudstjeneste ved dagens slutt

[English text below]

Vi avrunder dagen med pilegrimsgudstjeneste

 • Dagens bibeltekst
 • Bønn
 • Velsignelse
 • Orgelmusikk fra det historiske Wagnerorgelet

Nordinngangen (mot Trondheim torg) åpner ca kl 17:45.

Varighet ca 25 min.

Organister:

 • Uke 26: Domkantor Petra Bjørkhaug
 • Uke 27: Domkantor Magne H. Draagen
 • Uke 28: Kantor Erling With Aasgård
 • Uke 29: Kantor Erling With Aasgård
 • Uke 30: Kantor David Scott Hamnes
 • Uke 32: Kantor Håkon Grotnes
 • Uke 33: Kantor David Scott Hamnes

Smittevern

Antallet deltakere er pr dags dato begrenset til 200 personer.

Av hensyn til smittevern vil vi på forhånd informere om:

 • Personer som har symptomer på sykdom, eller oppfatter seg som å tilhøre risikoutsatte grupper, bes om å unngå offentlige arrangement.
 • Alle deltakere må registreres med navn og telefonnummer.. Dette for at vi skal kunne bidra til smittesporing ved behov. Listene slettes etter 10 dager.
 • Alle besøkende oppfordres til å benytte gode rutiner for hygiene og unngå å sitte tett på personer man ikke deler hushold med. Mellom familiegrupper skal det være 2 tomme seter i stolradene.

Velkommen!

* * *

[English:]

At the end of the day we invite for a short service in this goal for many pilgrims

 • Reading from The Bible
 • Prayer
 • Blessing
 • The organ music will usually be performed from the historic Wagner organ

Entrance from the northern portal (towards the marked sqare). Doors should open apx. 17:45.

Duration ca. 25 min.