Pilegrimsgudstjeneste (Pilgrims Prayer) i Kapittelhuset

Nidarosdomenlørdag 15.0918:00 - 18:15

Kort gudstjeneste ved dagens slutt / Short evening prayer

Fra fredag 21. juni til og med 15. september arrangeres det også en kort pilegrimsgudstjeneste klokken 18:00 alle dager, unntatt søndag (da er det vanlig kveldsmesse). Fredager innledes helgen med Vesper. Dette er en kveldsbønn i gregoriansk tradisjon. Disse gudstjenestene vil ha fokus på pilegrimen, og her leses det blant annet opp hvilke nasjoner det har ankommet pilegrimer fra de siste to dager. Du kan lese mer om tilbudet for pilegrimmer på Pilegrimsgårdens hjemmeside.

Kapittelhuset har egen inngang på nordsiden av kirken - se skilt.


From the 21st of June to 15th of September, the Cathedral will hold short pilgrim services at 18:00 on all days, with the exception of Sundays (when there is an ordinary evening mass at 18:00). Fridays the prayer takes form of Vesper - a gregorian style liturgy for the evening prayer. These services will have a pilgrim focus. The nations, from which there has arrived pilgrims the last two days, will be announced here. You can read more about our pilgrimage reception on the homepage of Nidaros Pilgrim Centre.

The Chapter house is found on the north-east end of the cathedral. There is a seperate entrance from the outside.