Pilegrimsmesse (Pilgrims Eucharist) i Kapittelhuset

Nidarosdomenmandag 03.0816:00 - 16:45

Kort gudstjeneste mens dagen tar til

[English text below]

Pilegrimsmessen er en daglig nattverdgudstjeneste under OlavsfestDagens bibeltekst

Gudstjenesten finner sted i Kapittelhuset. Dette er et sidekapell i nordøstre ende av kirken med egen inngang.

Varighet ca 30-40 min.

Ut gjennom dagen holdes Kapittelhuset åpent for dem som ønsker stillhet, rom for bønn og lystenning

* * *

[English:]

This service takes place in The Chapter House. This chapel is situated in the north-eastern end of the main cathedral, with a separate entrance.

Duration ca. 30-40 min.

The Chapter House is kept open throghout the day, as a Silent room, a place to relax, meditade, pray and ligt candels.