Å leve livets mangfoldige dager. Hvilke ankerfester holder, når livet ikke blir som vi tenkte? Når livet tar innersvingen på oss. Finnes det håp i det meningsløse? Signe og Geir Lippestad samtaler om sin hverdag som jordmor og forsvarsadvokat, som foreldre som har mistet et barn, om livets gleder og sårbarhet, og om livets store spørsmål.

Medvirkende

  • Samtale med Signe og Geir Lippestad
  • Musikk ved Åshild Mundal
  • Møteleder Steinar Leirvik, sokneprest i Byåsen menighet


"Rom for refleksjon" arrangeres av Den norske kirke, i samarbeid med Olavsfest

Arrangementet er gratis.