Søndagsmesse i Hospitalskirken

HospitalskirkenSøndag 17.0314:00 - 15:00

Velkommen til søndagsmesse i Hospitalskirka!

  Medvirkende:

  • Domprost Ragnhild Jepsen
  • Kantor Bjørn Vevang
  • Diakoniarbeider Mari Kristine Brækken
  • Praksisstudent Fredrik Danielsen


  Kirkekaffe i hallen på Trondheim hospital etter gudstjenesten

    Velkommen til gudstjeneste!