Søndagsmesse i Hospitalskirken

HospitalskirkenSøndag 01.1114:00 - 15:00

Velkommen til søndagsmesse i Hospitalskirken.  Medvirkende:

  • Sokneprest Torstein Amundsen
  • Kantor Bjørn Vevang
  • Diakoniarbeider Mari Kristine Brækken


  Kirkekaffe i hallen på Trondhjems Hospital etter gudstjenesten


    Velkommen!