Medvirkende:

  • Sokneprest Torstein Amundsen
  • Diakoniarbeider Mari Kristine Brækken
  • Kantor Magnus Leite


Kirkekaffe på Trondhjems Hospital

Alle er hjertelig velkommen!