Skjærtorsdagsmesse

Vår Frue kirkeTorsdag 18.0418:30 - 19:30

Skjærtorsdag er dagen til minne om innstiftelsen av nattverden, da Jesus også vasket disiplenes føtter. Skjærtorsdag kommer av gammelnorsk skira, renselse, som trolig henspiller på fotvaskingen, men også kan uttrykke at mennesket får del i Jesu seier over døden påskedag. Dette symboliseres nettopp i nattverdmåltidet.

Denne messen er et samarbeide mellom menigheten, Kirkens Bymisjon og The Anglivcan Church in Trondheim. Gudstjenesten er tospråklig (norsk og engelsk)

I forkant av messen serveres lammegryte, tilberdet på iransk vis. (Fra kl 17:45)


Bibeltekster

Salme 116,1–14

Herren kom meg til hjelp

1 Kor 11,23–26

Herrens måltid

Joh 13, 1-17

Jesus vasker disiplenes føtter


Offerformål

  • Stefanusbarna
    • Dette er vår menighets misjonsprosjekt. De driver et stort arbeid blant annet med koptiske kristne på søppelfjellet i Kairo. Det handler om å gi barn og unge hjelp og støtte til utdanning, et sosialt nettverk og ballast til å klare seg i fremtiden. Mamma Maggie, som leder det unike arbeidet, sier: Vi vil bygge en kirke på innsiden av hvert barn.
    • Det er mulig å gi gaven med Vipps til konto 85 000.

Fotvask

Nattverd


Medvirkende:

  • Domprost Ragnhild Jepsen
  • Bymisjonsprest Siv Limstrand
  • The Reverend Jan Jensen
  • Kantor Magnus LeitheSkjærtorsdag

Skjærtorsdag er kvelden før Jesus blir henrettet. Da spiser han sitt siste måltid, påskemåltidet, sammen med disiplene sine. Med "skjær" mener vi "ren". Ifølge Johannesevangeliet var det nemlig på skjærtorsdag at Jesus vasket disiplenes føtter.

Det skjer mange ting denne kvelden. Det viktigste er at Jesus gjør sitt siste måltid til den første nattverden. Han innstifter brødet og vinen som disiplene får spise og drikke. Jesus sier at det er hans legeme og blod, og gjør dette til en ny pakt mellom Gud og mennesker. I Lukasevangeliet ber han disiplene om å spise og drikke for å huske ham, det vil si - å holde fast ved det han har gjort og lært dem.

Nattverd er egentlig bare et gammelt uttrykk for kveldsmat, men i dag knyttes ordet nesten utelukkende til det kristne måltidet. I den aller tidligste kirken var gudstjenestene først og fremst måltider hvor de velstående sørget for at også de fattige i menigheten fikk spise - og på den måten ta del i gudstjenesten.