Smedfestival

VerkstedeneSaturday 27.0509:00 - 17:00

Lørdag 27. mai inviteres publikum til å oppleve NM i smiing ved verkstedene til Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider (NDR) på Kalvskinnet i Trondheim

Ved NDRs verksteder jobber 25 håndverkere kontinuerlig med å restaurere og vedlikeholde Nidarosdomen og Erkebispegården. Av disse er det to smeder og to smedlærlinger. Nå inviterer smedene fra NDR kolleger fra hele verden til en internasjonal smedfestival i Trondheim. Så langt har mer enn 50 smeder meldt sin ankomst. Noen kommer langveis fra – helt fra Tyskland, USA og Russland.

Som en del av smedfestivalen arrangeres NM i smiing lørdag 27. mai. Denne delen vil være åpen for publikum og det er gratis inngang. Dette er en sjelden mulighet for byens befolkning til å bli kjent med et spennende tradisjonshåndverk. Publikum vil få oppleve både moderne smiing og smiing på middelaldermåten, slik som i TV-serien «Anno». NDR vil også legge til rette for at de aller ivrigste publikummerne vil få sjansen til å prøve og smi selv.