I en tid hvor antallet deltakere på gudstjenester er sterkt begrenset åpner vi kirken for alle som ønsker rom for bønn og lystenning.

Kirken er åpen for alle

P.g.a nye nasjonale retningslinjer avlyses alle arrangementer i vår menighet i perioden 25.3. - 12.4.

Vi arbeider med å få til streaming av kveldsgudstjenester Palmesøndag, Langfredag og Påskedag. Dette vil bli annonsert.

Vi vil også tilby "STILLE KATEDRAL - rom bønn og refleksjon" på mange av de tider det ellers ville ha vært gudstjenester. Ordinær åpningstid vil også gjelde for dem som vil besøke kirken.

Den norske kirke og NRK vil gjennom hele denne perioden overføre gudstjenester og andre sendinger som vi gjerne anbefaler (oversikt her).

Smittevern

Av hensyn til smittevern vil vi på forhånd informere om:

  • Personer som har symptomer på sykdom, eller oppfatter seg som å tilhøre risikoutsatte grupper, bes om å unngå offentlige arrangement.
  • Alle besøkende oppfordres til å benytte gode rutiner for hygiene og unngå å sitte tett på personer man ikke deler hushold med.
  • Alle i menigheten skal benytte munnbind mens de beveger seg i kirken.