I en tid hvor antallet deltakere på gudstjenester er sterkt begrenset åpner vi kirken for alle som ønsker rom for bønn og lystenning.

Kirken er åpen for alle

På søndager er det korte gudstjenester kl 10, 11, 12, 18 & 18:45 i kirken. De som ikke får plass på gudstjenestene, kan likevel få komme inn i kirken og be sine egne bønner. Det er åpen kirke for bønn og lystenning 9:30 - 13:00 og 17:00 - 19:30.

Smittevern

Av hensyn til smittevern vil vi på forhånd informere om:

  • Personer som har symptomer på sykdom, eller oppfatter seg som å tilhøre risikoutsatte grupper, bes om å unngå offentlige arrangement.
  • Alle besøkende oppfordres til å benytte gode rutiner for hygiene og unngå å sitte tett på personer man ikke deler hushold med.
  • Alle i menigheten skal benytte munnbind mens de beveger seg i kirken.