Stille rom i Kapittelhuset (Meditation room)

NidarosdomenMandag 03.0809:00 - 16:30

Stille rom i Kapittelhuset - for bønn, meditasjon og lystenning.

[English below]

Kapittelhuset er åpent for alle som søker et rom for stillhet og meditasjon. For dem som ønsker er det lagt til rette for lystenning og bibellesing.

Kapittelhuset ligger i nordøstre ende av katedralen, med egen inngang fra utsiden. Se etter skilt. Det er ikke tilgang til hovedkirken gjennom Kapittelhuset.


[ENGLISH:]

Through the St Olaf Festival The Chapter House is kept open for those who seek a quiet place for prayers and meditation. You may light candels or lend a bible tor read from.

The Chapter House is situated in the north-.eastern end of the cathedral, with a separat entrance from outside.

Please no sightseening visit. There is no access for the main catherdal through this chapel.