Taizémesse i Bønneuka

Vår Frue kirkeFredag 17.0118:00 - 19:00

I forbeindelse med Bønneuka for kristen enhet inviterer vi til Taizéinspirert messe i Vår Frue kirke.

Taizéinspirerte gudstjenester i Vår Frue – en annerledes inngang til helga

Taizéfellesskapet i Frankrike har betydd mye for mange som har søkt en åpen og inkluderende spiritualitet. De enkle sangene er blitt spredt over hele verden og synges på mange språk.

En fredag i måneden er det Taizéinspirert gudstjeneste i Vår Frue kirke. Da samles mennesker fra mange nasjonaliteter til en meditativ time med sang, stillhet, tekstlesning og nattverd.

Etterpå deles et enkelt kveldsmåltid, ofte med smaker fra ulike land.

I januar inngår den Taizeinspirerte gudstjenesten i Vår Frue kirke som en del av .

Velkommen til å ta del i dette internasjonale og økumeniske fellesskapet!

  • Neste Taizemesse i Vår Frue kirke er fredag 7. februar.


Bønneuka i Trondheim

Bønneuka i Trondheim er en videreføring av den internasjonale bønneuka for kristen enhet, og arrangeres av Trondheim kristne råd (TKR). Bønneuka har blitt byens desidert største felleskristne satsing, og enda vokser den stadig! Bønneuka inviterer til felles bønn med mål om å bety enda mer for enda flere.

Følg med på Bønneukas egen nettside for oppdatert program og annen informasjon.


Bønneukas visjon og hensikt

Lydighet – Vi vil gjøre det Jesus ba oss gjøre.

Mangfold og enhet – Vi vil forene byens kristne fra forskjellige tradisjoner i felles bønn.

Trygghet – Vi vil bruke tid sammen og bli bedre kjent med hverandre.

Guds nærvær – Vi vil at alle skal oppleve Guds nærvær, både de som er nær og de som er langt borte.

Åndelig klima – Vi vil erfare et forandret åndelig klima slik at det blir lettere å bli kristen.

Åpne øyne – Vi vil at folk i byen vår får se at det handler om liv og fellesskap med Jesus.

Vi vil se mennesker bli møtt av Gud, helbredet og komme til tro


Tema for Bønneuka 2020

Da disiplene lurte på hvor Jesus bodde, svarte han «Kom og se!». Og da Peter, Jakob og Johannes ble med Jesus opp på forklarelsens berg (Mark 9,2ff), opplevde de å få se. Se hvem Jesus er. Se Ham annerledes enn før. I begge disse tilfellene ble mennesker invitert inn til å få se og oppleve hvem Han er. Vi ønsker at Bønneuka skal være et sted der du kan få oppleve noe av dette. Å få se litt mer av hvem Han er. Å få oppleve mer av Jesus. Og samtidig gjennom bønn og enhet vise Trondheim mer av Ham. (Joh 1,38ff)