Temakveld om sorg

Vår Frue kirkeTuesday 26.0919:00 - 20:30

Kirken i Trondheim og Klæbu inviterer til temakveld om sorg. Temaet vil bli belyst fra forskjellige innfallsvinkler.

Program:

  • Sorgreaksjoner - Steinar Leirvik (sokneprest)
  • Sorg hos barn og unge
  • Sosialt nettverk og kristen tro som ressurs - Barbro Dragsjø (etterlatt)
  • Egenomsorg - Heidi Thorsen (diakon)
  • Erfaring fra sorggruppen - Jostein Bjørkøy (pårørende)
  • Sanginnslag

I tillegg vil det bli gitt informasjon om sorggruppearbeidet i Trondheim og Klæbu og påmelding til høstens grupper.

Muligheter for spørsmål/samtale.

Enkel servering.

Åpent for alle. Gratis inngang.

Kontaktinfo: Inger Johanne Kristiseter tlf. 414 68 222


Velkommen!