Teologi fra en åpen kirke

Vår Frue kirkeFriday 10.1111:00 - 13:00Kjøp billett

Vår Frue - åpen kirke feirer 10 år! Vi inviterer derfor til åpent teologisk seminar i Hornemanngårdens festsal for alle som er interessert i teologi, diakoni og kirke.

StedHornemannsgårdens festsal
PrisGratis - påmelding påkrevet

Gyrid Gunnes, som forsker på Vår Frue - åpen kirke holder først foredrag, så blir det respons og god anledning til samtale:

  • "Hvordan kan hellig rom brukes diakonalt?
  • Hvilken betydning har et åpent kirkerom for menneskene?
  • Hvordan endres kirkens riter når de feires på et sted hvor mennesker møtes på tvers av kulturer, erfaringer og sosiale lag?

De siste årene har teologisk forskning gjort en metodologisk vending mot studier av levende menneskers liv, i form av feltstudier.

Foredraget tar utgangspunkt i en kontekstuell teologisk refleksjon over feltarbeid utført i Vår Frue – åpen kirke høsten 2014.
Med utgangspunkt i nyere diakoniforskning knyttet til rommets betydning reflekterer jeg diakonalt og ekklesiologisk over måten Vår Frue kirke drives på."

Etter foredraget blir det respons og samtale.

Enkel lunsj i Vår Frue etter seminaret.

Seminaret er gratis, men ber alle melde seg på via hoopla.

Seminaret er et samarbeid mellom:


Velkommen til en spennende formiddag!