Torsdagsmesse

Vår Frue kirkeTorsdag 16.0118:30 - 19:30

​Hver torsdag inviterer vi til gudstjeneste under galleriet i Vår Frue kirke. Fra kl 17.45 serverer vi et varmt måltid.

Når kirkeklokkene starter ringe rydder vi bort maten og samler oss om gudstjenesten. Liturgien består av lystenning, ukens bibeltekst, en kort preken og nattverd.

Velkommen!