Torsdagsmesse

Vår Frue kirketorsdag 20.1218:30 - 19:15

Torsdagsmesse i Vår Frue

Hver torsdag inviterer vi til gudstjeneste under galleriet i Vår Frue kirke. Fra kl. 17:45 serverer vi et varmt måltid. Når kirkeklokkene starter å ringe, rydder vi bort maten og samler oss om gudstjenesten. Liturgien består av lystenning, ukens bibeltekst, en kort preken og nattverd. Velkommen!